UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Zanim  przystąpisz do  rejestracji
wypełnij Formularz zamieszczony na stronie PARP

Logowanie do systemu dla projektu

Zaloguj

Projekt „Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej”

O projekcie

Projekt „Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej” został opracowany i jest nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Kompetencje dla Sektorów. Podmiotem realizującym projekt (Operator projektu) jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

więcej

Rekrutacja

Realizacja projektu przebiega zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym niedyskryminacji osób niepełnosprawnych, a także równości szans kobiet i mężczyzn. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

więcej

Operator

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie jest stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym. Od ponad 120 lat świadczy usługi edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców. Jako podmiot będący instytucją szkoleniową działającą na rzecz rynku pracy, od 2004 r. wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Z oferty ZDZ korzystają zarówno Klienci indywidualni, jak i instytucjonalni tj. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz firmy, które zgłaszają na szkolenia swoich pracowników lub podopiecznych.

więcej

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Podwale 13
00-252 Warszawa

E-mail: kompetencje@zdz.edu.pl

Tel: 22 6356175
 

© 2020 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie