UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Zanim  przystąpisz do  rejestracji
wypełnij Formularz zamieszczony na stronie PARP

Logowanie do systemu dla projektu

Zaloguj

 

 ZDZ w Warszawie ogłasza XXIX rundę rekrutacyjną do projektu pn.:
„Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej”.

TERMIN REKRUTACJI: 3 października 2022 r. (od godz. 8.00) - 14 października 2022 r. (do godz. 16.00)
ALOKACJA: 420 300 PLN ( 8 406 PLN z wkładem własnym / uczestnika)

ZASADY NABORU:
Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl, z którym należy się zapoznać przed przystąpieniem do rekrutacji.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI:

WAŻNE:

 • Do udziału w projekcie mogą przystąpić:
  - do części dotyczącej sektora opieki zdrowotnej – tylko podmioty działające w ramach PKD 86 z wyłączeniem placówek wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki,
  - do części dotyczącej sektora pomocy społecznej - tylko podmioty działające w ramach PKD 88.1
 • Pozostałe podmioty działające w ramach PKD Q nie będą objęte wsparciem w projekcie.
 • Do udziału w usłudze rozwojowej przedsiębiorstwo może zgłosić przedsiębiorcę i/lub pracownika. W projekcie może wziąć udział max. 7 uczestników z danego przedsiębiorstwa.
 • W rekrutacji wezmą udział tylko wnioski przesłane poprzez System teleinformatyczny Operatora. Przesłanie dokumentów rekrutacyjnych poprzez System będzie możliwe tylko w trakcie trwania naboru (najwcześniej w dniu rozpoczęcia rekrutacji).
 • Nie przesyłać oryginałów dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej ) do Biura Projektu. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów wszystkich dokumentów rekrutacyjnych na wyraźne żądanie Operatora w wyznaczonym terminie.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie przez kandydata w Bazie Usług Rozwojowych :

 • profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę
 • profilu indywidualnego przez osobę delegowaną przez Przedsiębiorstwo na usługę rozwojową

Dodatkowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP.
Szczegóły: www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl

© 2020 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie