UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Zanim  przystąpisz do  rejestracji
wypełnij Formularz zamieszczony na stronie PARP

Logowanie do systemu dla projektu

Zaloguj

Pismo informujące o zmianach w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje dla sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej” nr projektu: POWR.02.21.00-00-RW15/19 realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie dotyczące usług szkoleniowych realizowanych zdalnie.

Szanowni Państwo,

z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji projektu na czas istnienia zagrożenia epidemicznego, PARP dopuszcza możliwość akceptacji usług rozwojowych realizowanych zdalnie, w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie także kwalifikowania kosztów takich usług. Usługi realizowane zdalnie muszą spełniać normy jakościowe i zasady wskazane w „Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług” (dalej „Wytyczne”)

Wytyczne wiążące dla podmiotów oferujących swoje usługi w BUR oraz Operatorów projektów odpowiadających za kwalifikację tych usług w projektach, zostały opublikowane na stronie Bazie Usług Rozwojowych:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia

W związku z powyższym informujemy, że na podstawie §13 ust.1 zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje dla sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej” akceptowane będą usługi rozwojowe realizowane zgodnie ze STANDARDEM ŚWIADCZENIA USŁUG REALIZOWANYCH ZDALNIE.

© 2020 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie